Chronische zorgprogramma's

Bij Huisartsenpraktijk Raupp zijn meerdere praktijkverpleegkundigen werkzaam. Zij zijn speciaal opgeleid voor de zorg aan en begeleiding van chronisch zieken en ouderen. Met hun inzet willen wij de kwaliteit van chronische zorg in onze praktijk optimaliseren. De praktijkverpleegkundigen hebben eigen spreekuren voor mensen met diabetes, astma/COPD, hart- en vaatziekten en ouderenzorg.

Welke chronische zorgprogramma's bieden wij aan :

  • Diabetes Mellitus
  • COPD
  • Astma
  • Cardio Vacculair Risicomanagement (CVRM)
  • Urine incontinentie
  • Ouderenzorg
  • Atriumfibrilleren

Hebt u vragen dan kunt u haar bellen of mailen: pvraupp@ezorg.nl  Zij werkt in nauw overleg met de huisarts. Uw huisarts zal u zo nodig verwijzen naar de praktijkverpleegkundige.

Neem contact op of bel 0599-453900

Diabetes Mellitus
Bij diabetes (suikerziekte) is de hoeveelheid suiker in het bloed te hoog. Het hormoon insuline zorgt ervoor dat glucose (suiker) uit het bloed wordt opgenomen. Diabetes ontstaat door een tekort aan insuline, of doordat de lichaamscellen minder gevoelig zijn voor insuline. Diabetes is een risicofactor voor o.a. hart- en vaatziekten. Het zorgprogramma Diabetes is bedoeld om deze, en andere, latere gevolgen van deze aandoening te voorkomen.

COPD
COPD staat voor ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’, een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Dit zijn aandoeningen van de longen en luchtwegen, die een voortdurende vernauwing van de luchtwegen veroorzaken. De gevolgen variëren van kortademigheid tot volledige invaliditeit. COPD is niet te genezen, maar een gezonde leefwijze en behandeling met de juiste geneesmiddelen kunnen een positieve invloed hebben op het verloop van de ziekte.

Astma
Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Mensen met astma hebben regelmatig klachten van benauwdheid, piepende ademhaling, hoesten en/ of “vol-zitten”. Opmerkelijk is, dat er bij astma sprake is van aanvallen van benauwdheid en dat de perioden met klachten worden afgewisseld met klachtenvrije perioden. In het zorgprogramma wordt gestreefd naar het zo optimaal mogelijk onder controle hebben van de astma, waarbij zo min mogelijk medicatie gebruikt wordt.

Cardio Vasculair Risicomanagement (hart- en vaatziekten)
Het zorgprogramma CVRM (cardiovasculair risicomanagement) richt zich op de patiënt met een (verhoogd risico op) hart- en vaatziekte. Het doel van deze zorg is om de kans op een hart- of vaatziekte zo klein mogelijk te maken. Of om de hart- of vaatziekte die de patiënt al heeft, niet erger te laten worden. Dit spreekuur wordt verzorgd door Enriette Vegter en Agnes Manning.

Urine incontinentie
Ongewild urineverlies (incontinentie) is een heel vervelend probleem, waar veel mensen geen hulp voor willen zoeken. Terwijl er in veel gevallen hulp mogelijk is. Als u last heeft van ongewild urineverlies, adviseren wij u een afspraak te maken bij onze praktijk, om de mogelijkheden voor hulp te onderzoeken. Wij helpen u er graag mee, u kunt hiervoor vragen naar Sylvia Middel.

Atriumfibrilleren
Boezemfibrilleren is een hartritmestoornis en wordt ook wel atriumfibrilleren genoemd. Bij boezemfibrilleren heeft uw hart een onregelmatige hartslag die veel te hoog is. Bij een normaal hartritme ontstaat een elektrische prikkel in de sinusknoop. Deze prikkel verspreidt zich daarna over de boezems. Bij boezemfibrilleren of atriumfibrilleren ontstaan de elektrische prikkels niet op één plek, maar op diverse plaatsen. Deze prikkels bewegen snel en kriskras door elkaar en er ontstaat een onregelmatige hartslag. Hebt u deze aandoening dan maken wij op gezette tijden op de praktijk een hartfilmpje en echo . Ook wordt er bloedgeprikt en onderzocht om te monitoren of uw toestand stabiel blijft.

Maak direct een afspraak

Oostersingel 28
9541 BK Vlagtwedde
0599-453900