Huisartsenpraktijk Raupp

Heeft u een huisarts of apotheek in Vlagtwedde, Bourtange, Veelerveen of omgeving nodig? Het team van apotheekhoudende huisartsenpraktijk Raupp staat voor betrouwbare, laagdrempelige, moderne en kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg. De basis van onze zorg is een goede vertrouwensrelatie tussen het team en de patiënt. Voor het creëren van zo’n vertrouwensrelatie is het van belang dat de patiënt door ons gehoord wordt op het moment dat er een beroep op ons wordt gedaan. Wij staan voor u klaar als uw huisartsenpraktijk.

Huisarts Raupp Vlagtwedde

Waar staan wij voor?

Goede communicatie tussen patiënt en huisarts staat bij ons centraal. Door goed naar het verhaal van de patiënt te luisteren en te achterhalen wat exact de vraag van de patiënt aan ons is, kunnen wij door de koppeling aan onze deskundigheid, de patiënt zo goed mogelijk helpen of waar nodig verwijzen naar een behandelaar waar ook wij vertrouwen in hebben. Inlevingsvermogen in de ander, oprechte interesse gevoegd bij kennis, overleg en samenwerking, in een optimaal toegeruste praktijk moeten een kwalitatief zo hoog mogelijke persoonlijke en integrale huisartsenzorg leveren. Als team werken we bij huisartsenpraktijk Raupp zo samen om de patiënt steeds beter van dienst te zijn. 

Organisatie en kwaliteit:

  • Onze gediplomeerde doktersassistentes geven in overleg met de patiënten waar mogelijk adviezen met betrekking tot zelfzorg. Is een afspraak bij de huisarts nodig, dan kunt u veelal dezelfde dag bij ons terecht.  De doktersassistentes worden voortdurend begeleid en bijgeschoold waarbij hoge kwaliteit wordt nagestreefd.
  • Wij leveren chronische zorg voor mensen met Diabetes Mellitus type 2, een cardiovasculair risico of een chronisch longlijden als astma en/of COPD, protocollair volgens regionale ketenzorgprogramma’s. Deze zorg wordt mede uitgevoerd door de hiervoor speciaal opgeleide praktijkondersteuner.
  • Voor ondersteuning bij psychische klachten en problemen kan men terecht bij de praktijkondersteuner GGZ. Deze coach/psycholoog is hiervoor opgeleid en onderhoud contacten met andere hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg en kan in samenspraak met de huisarts hier zo nodig naar doorverwijzen
  • De praktijk is NPA gecertificeerd. Dit betekend dat de praktijk continu werkt aan naleving van protocollen en verbetering van kwaliteit. Jaarlijks vind er visitatie plaats en wordt gecontroleerd of alle afspraken, protocollen en werkwijzen worden nageleefd.
  • Onze apotheek verstrekt niet alleen medicijnen, wij vinden het ook heel belangrijk u goed te adviseren en voorlichting te geven en uw medicijngebruik te begeleiden. Wij doen ons best om onze patiënten zo snel en professioneel mogelijk te helpen. Als u dat wilt is het ook mogelijk in onze spreekruimte u onder vier ogen te spreken met uw vragen. Onze apothekersassistenten zijn goed opgeleid en worden regelmatig bijgeschoold om zo goed op de hoogte te blijven.

Openingstijden

Maandag 08:00 - 17:00
Dinsdag 08:00 - 17:00
Woensdag 08:00 - 17:00
Donderdag 08:00 - 17:00
Vrijdag 08:00 - 17:00

Maak direct een afspraak

Oostersingel 28
9541 BK Vlagtwedde
0599-453900

Medicijnen bestellen